wat mag u van ons verwachten?

 

 We vinden het belangrijk dat ouders weten wat zij kunnen verwachten (en wat niet) wanneer hun zoon of dochter onderwijs gaat volgen op De Vliethoeve. Hieronder zetten wij de belangrijkste punten op een rijtje.

1. We leren elkaar eerst kennen in een heldere en uitgebreide intake. We hechten veel waarde aan een goed contact met ouders en volgen daarin uw wensen: spreekt u ons graag telefonisch? Krijgt u liever e-mail? Wilt u langskomen? We zullen dat met u bespreken in de intake. U krijgt een vaste contactpersoon voor al uw vragen.

2. Op De Vliethoeve volgen leerlingen tussen 12 en 18, met niveaus van vmbo-b tot vwo en mbo, een korte periode onderwijs. We proberen iedere leerling onderwijs te bieden dat aansluit op zijn of haar mogelijkheden. We geven in het onderwijs extra aandacht aan de basisvakken: Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.

3. We geven onderwijs in prettig pedagogisch klimaat, dat wil zeggen: een positieve benadering met veel aandacht voor succeservaringen.

4. Veel van onze leerlingen hebben de nodige problemen en vaak een gebroken schoolloopbaan achter de rug. Als een leerling op De Vliethoeve start, bepalen we met toetsen en andere beoordelingsinstrumenten nauwkeurig hoe ver de leerling met de basisvakken is.

5. Uw zoon of dochter krijgt onderwijs met intensieve begeleiding. We stemmen zorg en onderwijs goed op elkaar af in nauw overleg met Juvent en Tender. Begeleiders van de school zijn aanwezig bij evaluatiegesprekken van Tender.

6. We werken nauw samen met onderwijspartners in Zeeland voor speciale trajecten zoals arbeidstraining of dagbesteding; dit bieden we niet intern aan.Kijk voor meer informatie onder de knop onderwijs: arbeidsmarktgericht, leerroute 2.

7. We beloven u geen dingen die we niet kunnen waarmaken: onze leerlingen hebben uiteenlopende mogelijkheden en verschillende problematiek, het is een kleine groep die een korte periode blijft. We zetten in op een kernpakket dat zoveel mogelijk op maat is gesneden voor de leerling.

8. Uw zoon of dochter krijgt een eerlijk advies over vervolgonderwijs na uitstroom. Dit advies baseren we onder meer op een nieuwe niveaubepaling. Zo kunnen we ook zien wat we met ons onderwijs bereikt hebben. Daarnaast zijn onze waarnemingen van gedrag en ‘onderwijsrijpheid’ doorslaggevend voor het advies. Uitstroom van De Vliethoeve betekent in principe: door naar voortgezet onderwijs of MBO. In uitzonderingsgevallen kunnen we, met partners, uitstroom naar arbeid of zelfs dagbesteding organiseren.

9. Na het afscheid van De Korczakschool – De Vliethoeve heeft uw zoon of dochter nog minimaal een jaar recht op begeleiding door de vaste  ambulant begeleider vanuit het REC. Overigens verandert de wetgeving op dit gebied rond 2012/2013, waarbij de ambulante begeleiding waarschijnlijk zal verdwijnen.